POËZIE

In mijn poëzie werk ik in meerdere betekenislagen, referenties die ik niet verduidelijk. Ik werk ook met digitale hulpmiddelen; kunstmatige intelligentie software waarmee ik eerst een basis creëer en, al naar gelang eigen inzicht, het gedicht verder bewerk tot een [on]leesbaar geheel waarbij ik mijzelf regelmatig afvraag waar het in hemelsnaam over gaat en hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Een hele serie onder de naam “Willekeur 1 – 20” is zo gemaakt. U vindt gedichten uit mijn eerste roman Blauwe Aarde, “gevonden” poëzie [gedichten gebaseerd op teksten door derden; hetzij uit krantenartikelen, stukjes gevonden teksten op straat […]].

Veel gedichten zijn automatisch geschreven in een [1] sessie en soms herschreven, nadat ik ze lange tijd liet zijn zoals ze oorspronkelijk waren geschreven.

Mijn gedichten zijn te koop via de webshop in een tweetal werken: “Tijdschrijver MMX [2010]” en “Willekeur 1 – 20”.

ESSAYS

Dit geldt niet voor mijn essays, waarin ik u een verhelderend beeld geef van mijn vrijzinnige gedachten en van mijn mindset. Hierin staat met name het begrip ontvlechten centraal, waarmee ik ons media-genieke tijdperk vol overdaad, “dubbelspraak” en nihilistisch vermaak een spiegel voorhoud en ik u mijn eigen intersubjectieve betekenisgeving schenk over de niet-bestaande objectiviteit. Ik toon u mijn wereld onbevangen, met open vizier en ko[s]mische noot.

Ja, mijn humor kent geen grenzen, geen begin en geen einde, net zoals en ook mijn visie, leven, blikveld en levensdrang. U leest over muziek, politiek, religie, beeldende kunst en wat dies meer zij.

PROZA

Proza staat er vanzelfsprekend ook op deze website. Met mijn debuutroman “Blauwe Aarde” heb ik geheel in eigen stijl een verhaal geschreven waarin onze aardvader en aardmoeder, in de huidige tijd, een romantische rit beleven waar de lezer rode appelwangetjes van krijgt. Dat uiteraard niet van schaamte, maar van opwinding. 

Aan het vervolg “HaRPSiCHoRD”, wordt reeds gewerkt. Het concept is klaar, zo ook in grote trekken de verhaallijnen, de personages en de hoofdstukindeling. Nu is het zaak om tijd te hebben cq krijgen cq nemen om het geheel uit te werken. Dat wordt een flinke dobber en naar verwachting ergens rond […] zal deze klus zijn geklaard. Dat schiet lekker op zo. Het eerste hoofdstuk is wel klaar.

Kijk hier voor een eerste indruk – hoofdstuk 1 van HaRPSiCHoRD.

 

 

POETRY

Within my poetry I work in various layers and multiple meanings. References to things I do not make clear, just to confuse you, so you are forced to think more deeply. Sometimes I use digital aids, artificial intelligence software with which I create some basics and, within own insight, re-work the poem to a [un]readable unity. Regularly I wonder myself how I got this one and what it means. The “At Random 1 – 20” series are made like this. Also you will find on these text pages poetry from my first novel “Blue Earth”, “found footage” poetry [poetry based on texts by others; from newspaper articles, snippets of texts I found on the streets […]].

Many poems are written in one session, in automatic writing and sometimes [but not necessarily] adjusted after reviewing them.

In the web shop you can buy my two publications: “Timewriter MMXV [ 2015]” , a collection of my works so far and “At Random 1 – 20”.

ESSAYS

Such is not the case in my essays, in which I write clear words of free thought and within an open mindset. In my essays unweaving is a central concept, in which I mirror our media-genic era full of excess, “double-speak” and nihilistic amusement, I show you my inter-subjective notices about the non-existing objectivity; my world with an unbiased open view and co[s]mical note.

Yes, my humour does not know any boundaries, no beginning and no end, just like and as my vision, life, my vital urge. In my essays you will read about music, politics, religion, arts and other subjects.

PROSE

Of course you will find here prose as well. I am the writer of the novel “Blue Earth”. Unfortunately up until now this novel is only available in Dutch language. In this début I wrote, in my own style, a story in which our earths’ father Adam and earths’ mother Eve, in the current time, are enjoying the most romantic ride. The reader will get red apple cheeks (that is a Dutch word, quite literary translated into English and should be translated correctly as ruddy cheeks) by reading this book. This not out of shame, but of pure excitement.

I am also working on the follow-up of “Blue Earth”; a novel with the working title “HaRPSiCHoRD”. The concept is ready, just as the storyline, the characters and the way the chapters are divided. Now it’s time to find, get and take time for it and work it all out. That will be hard working and around […] I expect to be ready with this one. That’s not nearby in time.

The first chapter however is ready. See here for the first chapter of HaRPSiCHoRD.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google